ZVP RENTAL

Zemné, búracie a výkopové práce. Požičovňa strojov a náradia.

ZVP RENTAL SA ŠPECIALIZUJE NA ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ PRÁCE VŠETKÉHO DRUHU VO VRANOVE NAD TOPĽOV A OKOLÍ

 • Všetky prípravné práce pre stavby
 • Hĺbenie základov
 • Terénne úpravy
 • Výkopy pre inžinierske siete
 • Svahovanie, planírovanie
 • Rekultivácia územia
 • Odvoz sutiny

ĎALEJ REALIZUJEME PRENÁJMOM NÁRADIA, MALEJ I VEĽKEJ MECHANIZÁCIE.

 • Barge: od 1.5 - 24t
 • Minibagre
 • Vibračné valce
 • Nakladače
 • Pracovné plošiny: do 12m


Výkopové práce

V rámci výkopových prác vykonávame výkopy šácht, nádrží, základov priemyselných stavieb, základov pre rodinné domy alebo múrikov. Ďalej výkopy pre inžinierske siete, elektrinu, plyn, vodu, sond pre štartovacie jamy a pretlaky pod.
Všetky práce poskytujeme na území mesta Vranov nad Topľou a jeho okolia. Na základe miestnych podmienok a vašich požiadaviek sa vždy individuálne rozhodujeme, či výkopové práce vykonáme ručne alebo strojovo. Kontaktujte našu pobočku v Soli a objednajte si výkopové práce ešte dnes!

Terénne práce

Vykonávame širokú škálu ručných aj strojových terénnych prác. Sme pripravení vhodne upraviť terén aj na veľmi zanedbaných alebo ťažko prístupných miestach. V rámci terénnych prác klientom vo Vranove a jeho okolí ponúkame tiež ručnú úpravu záhrad.
V prípade strojovej úpravy terénu používame vlastné, profesionálne stavebné stroje (bagre, rýpadlá). V prípade záujmu tieto stavebné stroje tiež prenajímame.


Búracie práce

Všetkým našim klientom vo Vranove a jeho okolí poskytujeme profesionálny búracie a demolačné práce. To zahŕňaje búracie práce v interiéroch (búranie priečok, búranie bytových jadier atp.) a búranie celých stavieb, ich častí či jednotlivých vonkajších konštrukcií. V priebehu realizácie búracích prác kladieme dôraz na rýchlosť, profesionalitu a bezpečnosť odvedenej práce. To oceníte najmä pri búracích práciach v interiéri, ktoré Vás vďaka nášmu prístupu nijako výrazne neomezia.
Za samozrejmosť považujeme, že po ukončení búracích prác upraceme pracovisko a postaráme sa o odvoz odpadu a sutiny na skládku, vrátane jeho riadnej likvidácie a vystavenie potvrdenia o likvidácií.

Odvoz stavebného odpadu

Zabezpečujeme odvoz sutiny, jej uloženie a riadnu likvidáciu zeminy a ďalšieho odpadového materiálu. Po predchádzajúcej dohode kamkoľvek vo Vranove a jeho najbližšom okolí pristavíme kontajner o vybranom objemu v rozmedzí 3-10 m3. V prípade záujmu zo strany klienta suť tiež naložíme. Pri realizácii odvozu sutiny a odpadu kladieme dôraz na rýchlosť, spoľahlivosť a kvalitu odvedenej práce. Za každých okolností sa snažíme pružne reagovať na vaše požiadavky a v rámci možností im vychádzať v ústrety.
V rámci kontajnerovej dopravy ponúkame tiež dovoz stavebného materiálu (piesok, štrk atp.) na miesto určenia vo Vranove a jeho okolí. Netrápte sa tým, ako naložiť s odpadovým materiálom.